?!DOCTYPE HTML PUBliC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "//www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 㽭ʮһѡô:白牛皮纸_包装牛皮U_食品牛卡U?东莞市友拓纸业有限公?/title> <meta name="keywords" content="㽭ʮһѡô," /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/skin/lib/resetcommonindex.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/skin/lib/resetcommon.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/skin/lib/Style.css"> <link rel="canonical" href="//www.vjchlh.com.cn/gsdt/120.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部开?-> <div class="header"> <div class="h_top fn"> <P class="fr"> </P><span class="qemr">东莞市友拓纸业有限公ؓ您免Ҏ供白牛皮U、再生牛皮纸、进口牛卡纸{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</span></div> <div class="h_con fn"><H2 class="fl"> <a class="logo fl" title="东莞市友拓纸业有限公? href="/"> <img src="/skin/images/20160913063348.png" alt="东莞市友拓纸业有限公?/></a> <span class="tp fl">东莞市友拓纸业有限公?/em></span></H2> <P class="h_pho fr"><span class="tle">全国服务热线Q?/span></br><em>0769-89914586</em></P></div> <div class="menu"> <UL class="fn"> <li class="cur"><a href="//www.vjchlh.com.cn/" title="㽭ʮһѡѡͼ">㽭ʮһѡѡͼ</a></li> <li class="png"><a href="/gyyt/" ><span class="qemr"><em>关于友拓</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/cptj/" ><span class="qemr"><em>产品推荐</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/hzqy/" ><span class="qemr"><em>合作企业</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/cpzx/" ><span class="qemr"><em>产品中心</em></span></a> <ul class="erj"> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/bnpzxl/"><span class="qemr"><em>白牛皮纸pd</em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/jznpzxl/"><span class="qemr"><em>_致牛皮U系?/em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/bznpzxl/"><span class="qemr"><em>包装牛皮U系?/em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/gcnkzxl/"><span class="qemr"><em>国牛卡U系?/em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/jknkzxl/"><span class="qemr"><em>q口牛卡U系?/em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/tbnkzxl/"><span class="qemr"><em>涂布牛卡U系?/em></span></a></li> <li class="qemr"><a rel="nofollow" href="/tzytnpz/"><span class="qemr"><em>特种用途牛皮纸</em></span></a></li> </ul> </li><li class="png"><a href="/gsdt/" ><span class="qemr"><em>公司动?/em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/xyzx/" ><span class="qemr"><em>行业资讯</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/zxly/" ><span class="qemr"><em>在线留言</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li><li class="png"><a href="/lxwm/" ><span class="qemr"><em>联系我们</em></span></a> <ul class="erj"> </ul> </li> </UL> </div> </div> <!--搜烦--> <div class="search"> <div class="content fn"> <P class="key_words fl"><B>热门关键词:</B><span class="qemr"> 双面色牛卡U、日本大王牛皮纸、国产白牛皮U、高白牛皮纸、白牛卡U?/P></div></div><!--M开?-> <!--搜烦--> <!--banner--> <!--d容开?-> <div class="content"> <div class="topadcs"> <a href="/supply/" title=""><img src="/skin/images/banner_bg2.jpg" title="" alt=""></a> </div> <!--banner--><div class="left"> <div class="leib2"> <div class="tit">新闻cd</div> <div class="nr"> <ul class="ul2"> <li class="qemr"><a href="/plus/view.php?aid=141" target=""><span class="fr">2019-05-15</span><font color='#33CC00'>Z么相同克重的牛皮U硬度和挺度却不相同</font></a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/125.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>包装牛皮U怸要特点及应用</a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/124.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>食品牛卡U在食品斚w的应?/a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/123.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>q州_致牛皮U的U色原料寚w色的影响</a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/122.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>东莞国񔽎板U的质量到底怎么?/a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/121.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>东莞白牛皮纸印刷旉甉|如何产生的?</a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/120.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>牛皮U厂家友拓纸业浅析造纸行业常?/a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/119.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>东莞q口黄金牛皮U的产品详细介绍</a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/118.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>牛皮U包装的独特优势讲解-东莞友拓U怸</a></li> <li class="qemr"><a href="/gsdt/117.html" target=""><span class="fr">2019-03-25</span>食品牛卡U怎么区分好坏</a></li> </ul> </div> </div> <div class="leib2 mt10"> <div class="tit"> 联系我们</div> <div class="leftlx"> <div class="dianh"> <div class="dianhua"> <p>东莞市友拓纸业有限公?/p> <p>手机:18820326455</p> <p>电话(Tel):0769-89914586</p> <p>传真:0769-89362661</p> <p>邮箱:<a href="mailto:286772858@qq.com" rel="nofollow">286772858@qq.com</a></p> <p>|址:㽭ʮһѡѡͼ www.vjchlh.com.cn</p> <p>地址:q东省东莞市长安镇新安社区横增\2L兴商贸大?208?/p> </div> </div> </div> <div class="leftbot"></div> </div></div> <div class="right"> <div class="righttop"> </div> <div class="plc"> <span class="qemr"><a href="//www.vjchlh.com.cn/" title="㽭ʮһѡѡͼ">㽭ʮһѡѡͼ</a> > <a href='/gsdt/'>公司动?/a> > </span> </div> <div class="rightbot mb10"> </div> <div class="righttop"> </div> <div class="right_main"> <div class="agent_con"> <div class="age_li_about" id="showstate"> <div class="n_info_con" id="printableview"> <h1>㽭ʮһѡô: 牛皮U厂家友拓纸业浅析造纸行业常?/h1> <div class="info_con_tit"> <div class="info_con_tit"> <div class="n_tit"> <h6>来源Q//www.vjchlh.com.cn/news/120.html</h6> <span class="qemr">发布旉Q?019-03-25</span> </div> </div> </div> <div id="cntrBody"> <p> <a href="//www.vjchlh.com.cn/">㽭ʮһѡѡͼ</a> www.vjchlh.com.cn 不管是牛皮纸销售h员还是下游的采购人员Q业内常识是很重要的。熟l的专业知识可以避免出现乌龙以及在与Ҏ商谈时取得优势,下面友拖实业来介绍一些造纸行业的一些常识?br />  <br /> 一、纸张的分类。按照用途来分纸张可单的分ؓ文化用纸、生zȝU、工业用U、特D用U。友拖纸业是一家工业用U经销商,所谓工业用U就是用来包装或刉纸盒、纸q牛卡U或U板Q环保牛皮纸是友拖纸业主打品?br /> <img src="/uploads/allimg/190325/1-1Z32509540E44.jpg" alt="" /><br /> 二、关于纸张常见辅料。辅料就是ؓ了达到纸张某U特性的要求而特意添加的d剂,U张常见的辅料有胶料、色料、填料及其他化学d剂?br />  <br /> 三、辅料有什么作用?<br /> 填料Q填料可以ɾU张内部~隙变小Q是的纸张吸墨性变得均匀Q常见填料有白土、滑石粉、碳酔R、钛白粉。但是过多的d填料会是U张在印h出现掉毛、掉_现象?br /> 胶料Q胶料的作用是ؓ了改变纸张的的抗水性能Q胶料的d主要要内部施胶和外部施胶。胶料可以很好的改善U张的抗水性能、减印h毛掉_现象,胶料太少Ҏ造纸印刷无光泽,胶料太多则媄响印刷干燥速率?br /> 染料Q染料可以给U张上色Q色料能增加U张的白?br /></p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <div class="rightbot"> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <!--底部开?-> <div class="ft_bg mt10"> <div class="bottom_nav"> <a title="|站首页" href="/" rel="nofollow">|站首页</a>| <a title="关于友拓" href="/gyyt/" rel="nofollow">关于友拓</a>|<a title="关于友拓" href="/cptj/" rel="nofollow">产品推荐</a>|<a title="关于友拓" href="/hzqy/" rel="nofollow">合作企业</a>|<a title="关于友拓" href="/cpzx/" rel="nofollow">产品中心</a>|<a title="关于友拓" href="/gsdt/" rel="nofollow">公司动?/a>|<a title="关于友拓" href="/xyzx/" rel="nofollow">行业资讯</a>|<a title="关于友拓" href="/zxly/" rel="nofollow">在线留言</a>|<a title="关于友拓" href="/lxwm/" rel="nofollow">联系我们</a>| </div> <div class="footer content fn"> <H2 class=fl><a href="//www.vjchlh.com.cn/" title="㽭ʮһѡѡͼ">㽭ʮһѡѡͼ</a></H2> <P class=fl>东莞市友拓纸业有限公?nbsp;  联系电话Q?769-89914586  公司邮箱Q?a href="mailto:286772858@qq.com" rel="nofollow">286772858@qq.com</a><BR>公司地址Q广东省东莞市长安镇新安C֌横增?L兴商贸大?208?   Copyright © 㽭ʮһѡѡͼ www.vjchlh.com.cn(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)<br> 食品牛卡U哪家好Q供应订做多钱Q国产牛皮纸h怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供包装牛皮纸、牛皮纸、食品牛皮U、牛卡纸{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?br> <div class="cnzz"></div>       </P> </div></div> <!--囄攑֤--> <!--样式--> <style type="text/css"> #tip {position:absolute;color:#333;display:none;} #tip s {position:absolute;top:40px;left:-20px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #BBA transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip s i {position:absolute;top:-10px;left:-8px;display:block;width:0px;height:0px;font-size:0px;line-height:0px;border-color:transparent #fff transparent transparent;border-style:dashed solid dashed dashed;border-width:10px;} #tip .t_box {position:relative;background-color:#CCC;filter:alpha(opacity=50);-moz-opacity:0.5;bottom:-3px;right:-3px;} #tip .t_box div {position:relative;background-color:#FFF;border:1px solid #ACA899;background:#FFF;padding:1px;top:-3px;left:-3px;} </style> <!--囄攑֤--> <!-- q回剙 --><!--[if IE 6]> <![endif]--><!-- q回剙 --> <!--q回剙--> <body></html> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script>